Mikulášský závod 2014

 • Pořádá: FAN-klub OK1KI – Praha
 • Datum a čas konání: závod se koná ve dvou etapách dne 4.prosince 2014,(čtvrtek) takto:
  • 1.etapa od 18.00 do 19.00 hod SEČ v pásmu 80 metrů provozem CW i SSB
  • 2.etapa od 20.00 do 21.00 hod SEČ v pásmu 2 metrů provozem FM
 • Účast: zúčastnit se mohou všechny registrované stanice OK/OL/OM se zařízením a příkonem dle povolovacích podmínek,kategorie – nejsou.
 • Výzva do závodu: Fone – Výzva Mikuláš, telegraf – CQ MIK
 • Předávaný kód: členové FAN klubu budou předávat kód dle svého určení (RS + anděl/ cw : RST+ ANG , RS + Mikuláš /cw :RST+ MIK, RS+čert / cw:RST+ cert) Ostatní stanice RST+ pořadové číslo spojení. Pozor! Každá etapa se čísluje a hodnotí samostatně! (v 1. etapě -pásmo 80 metrů je možno s každou stanicí navázat spojení oběma druhy provozu – CW i SSB).
 • Bodování: za spojení s andělem se počítá 50 bodů, spojení s Mikulášem se hodnotí 30 body, spojení s čertem 20 bodů, s ostatními stanicemi 10 bodů. Násobiče nejsou. Za spojení s andělem, Mikulášem a nejméně 2 čerty v jedné etapě je další prémie 40 bodů.
 • Hodnocení: první 3 stanice v každé etapě obdrží diplom. Absolutní vítěz s nejvyšším součtem bodů z obou etap dostane Mikulášskou nadílku. Stanice, která bude mít deklarováno více než 50procent neověřitelných spojení, nebude hodnocena.
Deníky ze závodu se zasílají v TXT formátu e-mailem na adresu: ok1es@seznam.cz v termínu do 24.12.2014. Poštou na adresu Míly OK1KI dle call-booku. Pořadatel věří, že se Vám bude závod líbit a těší se na účast velkého počtu stanic.
V Praze dne 20.listopadu 2014
Za pořadatele:OK1KI


HOME