V řadě pohotovostních závodů vyhlašovaných FAN klubem KIKI je podzimní termín vyhrazen pro závod pořádaný jako vzpomínka na některého ze známých amatérů, kteří již nadobro opustili naše řady. Proto bude letošní závod pořádán pod názvem

Memoriál OK 1 DZ

  ( Miloše OK1DZ znali určitě všichni amatéři z Prahy a okolí i mnoho těch mimopražských.Narodil se v roce 1913, letos by mu tedy bylo 95 let. Byl aktivním,nadšeným radioamatérem do vysokého věku, ještě dlouho po svých 85. narozeninách neváhal a vyrazil do terénu, aby vysílal s ručkou pro plnění diplomu „Rozhledny“ a podobných akcí.Jeho volačka se ozývala v éteru od roku 1947 nepřetržitě více než 55 let ! Radiotelegrafii se věnoval již od 30.let minulého století, kdy začínal jako vojenský radiotelegrafista.Všichni jeho známí obdivovali také jeho znalosti historie a malířství – tyto obory vystudoval na Karlově univerzitě a platil v nich za uznávaného odborníka. Jeho stanice umlkla natrvalo v roce 2004 a všichni, kteří jej znali, budou dlouho vzpomínat) .

Podmínky závodu:

 • závod se pořádá ve čtvrtek 30. října 2008 od 17.00 do 20.00 UTC a bude probíhat ve dvou etapách:
 • 1.etapa – od 17.00 do 18.00 UTC provozem CW i SSB v pásmu 80 metrů
 • 2.etapa – od 19.00 do 20.00 UTC provozem FM v pásmu 2 metrů
 • Výzva do závodu: CQ KIKI resp. Výzva KIKI kontest
 • Předává se :v pásmu 80 metrů - kód složený z RST (RS) a okresního znaku, zahraniční stanice (mimo OK,OL,OM) předávají RST (RS) + pořadové číslo spojení. - v pásmu 2 metrů – RS + lokátor S každou protistanicí je možno v první etapě navázat spojení CW i SSB provozem
 • Bodování : za každé úplné spojení se stanicí, která pošle vyhodnocovateli deník, se počítají 3 body, pokud protistanice deník nepošle, počítá se pouze 1 bod.
 • Násobiče: v první etapě okresní volací znaky jedenkrát za etapu bez ohledu na druh provozu (u zahraničních účastníků je násobič země DXCC) , ve druhé etapě velké čtverce lokátoru
 • Hodnocení: každá etapa bude hodnocena samostatně (součet bodů x počet násobičů)
 • Deníky : do 15.11. elektronicky na : ok1aro@volny.cz v textovém editoru nebo v Excelu.
  Psané deníky poštou na adresu dle callbooku nebo osobně.
  ( počty bodů neuvádějte, budou doplněny podle došlých deníků)
 • Diplomy: stanice které se umístí v každé etapě na prvních 5 místech obdrží pamětní diplom.
Organizátor závodu se těší opět na hojnou účast a přeje dobré podmínky a mnoho pěkných spojení. V Praze dne 16.10.2008 
OK1ARO